درباره لینکرپد

لینکرپد سامانه‌ای برای مدیریت گزارش‌های پروژه‌ مبتنی بر فضای ابری است. هدف اصلی ما افزایش بهره‌وری نیروی انسانی از طریق کاهش زمان فرآیند تکمیل، گردآوری، تحویل و نظارت بر آن‌ها است. حذف فرآیندهای مبتنی بر کاغذ، گامی موثر در جهت یکپارچه‌سازی اطلاعات، بهره‌وری زمان و کاهش فضای مورد نیاز برای بایگانی می‌باشد.