ویژگی و مزایا

در عرض چند دقیقه، نه چند ساعت

گزارش‌ روزانه‌های حرفه‌ای

گزارش‌ روزانه‌های پروژه شما را همان طور که شما می‌خواهید برایتان می‌سازیم و شما تنها اطلاعات را در هر لحظه و در هر مکان ثبت کنید.  

مزایا

گزارش سفارشی
سفارشی

خودکار

آب و هوا
بدون صرف وقت

ثبت پیشرفته آب و هوا

شرایط جوی به صورت خودکار در گزارش روزانه‌های شما ثبت می‌شوند. 

مزایا

در خانه امضا بزنید

امضای دیجیتالی

امکان امضای دیجیتال مانند امضای دستی این شرایط را فراهم می‌کند تا شما در فرصت مناسب گزارش را بخوانید و با زدن امضا آن را تایید کنید.

مزایا

امضا
آسان

سریع

یادداشت
اصلاح گزارش در لحظه

درج نظرات در گزارش

مسوول گزارش می‌تواند در هر لحظه از روز گزارش را بررسی و نظرات خود را جهت اصلاح و تایید نهایی گزارش برای پایان روز اعلام کند.

مزایا

گزارش‌ها با شما صحبت می‌کنند

آیکون‌هایی متناسب با وضعیت گزارش

با طراحی آیکون‌هایی هوشمند برای هر گزاش، بدون نیاز به باز کردن گزارش می‌توانید بفهمید گزارش روز مورد نظر پر شده است یا هنوز تکمیل نشده و همچنین از امضا زدن خودتان روی آن گزارش مطلع می‌شوید.

مزایا

آیکون هوشمند
هوشمند

جامع

دانلود
گزارش را همان‌طور که می‌خواهید داشته باشید

دانلود فایل گزارش

می‌توانید گزارش‌ها را به صورت‌های مختلف دانلود کرده و از آن استفاده نمایید.

مزایا

ارسال گزارش آسان به افرادی که می‌خواهید

اشتراک گذاری گزارش

به راحتی و تنها با یک کلیک گزارش روزانه مورد نظر خود را برای افراد محتلف می‌توانید ارسال کنید.

مزایا

اشتراک گذاری
همه‌جانبه